کتاب اصطلاحات و لغات تجاری (1)، (Business Expressions & Words 1)

کتاب اصطلاحات تجاری,کتاب لغات تجاری,اصطلاحات تجاری,لغات تجاری,واژگان اصطلاحات تجاری,واژگان لغات تجاری,آشنایی با اصطلاحات تجاری,آشنایی با لغات تجاری,اصطلاحات بازرگانی,لغات بازرگانی,واژه نامه اصطلاحات تجاری,واژه نامه لغات تجاری,کتاب رامین عیدی|34015069|qlr
کتاب اصطلاحات و لغات تجاری (1)، (Business Expressions & Words 1) دانلود کتاب اصطلاحات و لغات تجاری (1)، (Business Expressions & Words 1)، در قالب pdf و در 78 صفحه . هدف این کتاب، فراگیری مناسب لغات و اصطلاحات تجاری برای افراد نیازمند به دانش مختص...